Összefogás a gyűlöletcselekmények ellen

projektindító kerekasztal-beszélgetés

 

„Összefogás a gyűlöletcselekmények ellen” című projekt indító kerekasztal-beszélgetésére várjuk az érdeklődőket  2015. február 25-én, szerdán 13.30-tól a MagNet Közösségi Házba (1062 Budapest, Andrássy út 98.) az Ebony Afrikai Egyesület szervezésében.

 

A rendezvényen ismertetjük röviden a program céljait, feladatait, beszélünk a gyűlölet-bűncselekmény fogalmáról, a hazai jogi környezetről, bemutatjuk a témával foglalkozó nemzetközi és hazai szervezeteket, köztük a Gyűlölet-bűncselekmény Elleni Munkacsoportot, valamint összegezzük a programhoz csatlakozott szervezetek által, a gyűlölet-bűncselekmény témakörében megfogalmazott ajánlásait.

A project a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásával valósul meg.  

 

Kérjük, részvételi szándékát 2015. február 23-ig az info@ebony.huemail címen jelezni szíveskedjen.

 

Összefogás a gyűlöletcselekmények ellen – projektindító kerekasztal-beszélgetés

2015. február 25. szerda 13.30-16.30

MagNet Közösségi Ház

1062 Budapest Andrássy út 98.

 

További információ:

Pákay Viktória

projektvezető

+36 20 235 66 04

info@ebony.hu

www.ebony.hu

 

 

 

 

 

Összefogás a gyűlöletcselekmények ellen

 

Hazánkban az elmúlt években érezhetően megnőtt az előítéletes indokból elkövetett, ún. gyűlölet-bűncselekmények száma. Ez a legsúlyosabban a romákat, a szexuális és nemi kisebbségeket, zsidókat, muszlimokat, valamint az afrikai, ázsiai és arab közösség tagjait, menekülteket, bevándorlókat és második generációs leszármazottaikat érinti. Nem alakult ki hatékony mechanizmus az esetek kezelésére, a jogszabályok alkalmazása, a nyomozati munka, az áldozatok támogatása nem megfelelő módon történik. Sem a hatóságok, sem a civil szektor nem rendelkezik kielégítő elméleti és gyakorlati tudással; ezért az áldozatok segítése sokszor nem hatékony. Nagy a látencia, az áldozatok sokszor fel sem ismerik, ha előítéletes indítékból követnek el velük szemben bűncselekményt. Alacsony a jogismeretük, a külföldiek sokszor nyelvi problémákkal küzdenek, ami mind hozzájárul ahhoz, hogy az esetek nagy százalékából nem lesz rendőrségi ügy. Egy 2005-ös európai bűnügyi és biztonsági felmérés alapján készült becslés szerint a gyűlölet-bűncselekmények 99,7 %-t nem jelentik, vagy a hatóságok nem minősítik gyűlölet-bűncselekménynek Magyarországon.

Az áldozatok nem kapnak elég segítséget, nem bíznak a hivatalos szervekben, amelyek dolgozói gyakran előítéletesek, nem áldozatközpontúak. A hatóság sokszor nem veszi figyelembe, vagy nem ismeri fel azokat az indikátorokat, amelyek arra utalnak, hogy a sértett védett tulajdonsága(i) miatt valósult meg a bűncselekmény. Több olyan esetről is tudunk, amikor az áldozatot, és nem az elkövetőt kezelik bűnösként.

 

Az „Összefogás a gyűlöletcselekmény ellen” című projektünk elsődleges célja éppen ezért az, hogy azoknak a civil szervezeteknek adjuk hathatós segítséget az esetek kezeléséhez, akik közvetlenül kapcsolatban vannak az áldozatokkal vagy a potenciális áldozatokkal.

A projekt a migráns és különböző kisebbségekkel, védett tulajdonsággal rendelkező csoportok tagjaival foglalkozó szervezetek széles körű összefogását és együttműködését kezdeményezi a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorítása, az áldozatok segítése érdekében.

 

A program során szeretnénk minél több ismeretet átadni a gyűlöletcselekmények indítékáról, természetéről, a hazai jogi környezetről, az áldozatsegítésről, illetve szeretnének aktív szerepet vállalni abban, hogy a jövőben közösen és eredményesebben tudjunk fellépni a gyűlöletcselekmények megelőzése, a szemléletformálás és a hatékonyabb áldozatsegítés, monitoring és az elkövetők felelősségre vonásának érdekében.

 

 

 

A program négy fő tevékenység köré csoportosul:

 

1. Kerekasztal-beszélgetések szervezése, ahol a programhoz csatlakozott civil szervezetek öt alkalommal találkoznak. A szakmai fórumok célja, hogy elkezdődjön a közös munka a gyűlölet-bűncselekmények elleni együttes fellépés érdekében. Az utolsó alkalommal stratégiai ajánlást fogalmazunk meg: milyen lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy csökkenjen, illetve ne maradjanak láthatatlanok a gyűlölet-bűncselekmények. A kerekasztalok fontos célja, hogy a projekt végére létrejöjjön egy olyan informális csoport, amely azokat a szervezeteket fogja össze, akik a gyűlölet-cselekmények potenciális áldozatait tömörítik, illetve képviselik, valamint azokat, akik a gyűlölet-bűncselekmények áldozataival foglalkoznak. A csoport a projekt zárása után is folytatja a munkát a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorítása, az előítéletesség csökkentés érdekében.

 

2. Módszertani és szakmai anyagok összeállítása. Ennek keretében kidolgozunk egy nemzetközi jó gyakorlatokra épülő, ám hazai viszonyokhoz alakított akciócsomagot, amellyel célunk a gyűlölet-bűncselekmények összehangoltabb és hatékonyabb kezelése és dokumentálása, az áldozatok jobb segítése és érdekképviselete. Az elkészült szakmai segédanyagokat átadjuk a civil szervezeteknek, ezek tartalmaznak egy akciócsomagot, tájékoztató füzetet, szórólapokat 8 nyelven. Az akciócsomagban konkrét útmutatás, dokumentumok, nyomtatványok találhatóak, amelyeket felhasználva hatékonyabban tudnak segíteni a szervezetek az áldozatoknak. A tájékoztató füzet az áldozatok számára nyújt segítséget, ad tanácsot.

 

3. Két „Képzők képzése” tréninget szervezünk gyűlöletcselekmény témakörében a résztvevő civil szervezetek munkatársai számára. A képzésre külföldi szakértőket is meghívunk. A tréningen a civil szervezetek képviselői korszerű ismereteket kapnak arról, hogyan kezeljék a gyűlölet-bűncselekményeket, megismerkedhetnek nemzetközi jó gyakorlatokkal, és azokkal a törekvésekkel és trendekkel, amelyek most ebben a témában Európában, illetve a tengerentúlon zajlanak. A tréning anyagát minden résztvevő megkapja. A trénig célja, hogy egy olyan stabil csapatot képezzünk, akik később további tréningeken tudják továbbadni tudásukat, és kialakuljon egy országos képzési program, valamint hálózat.

 

4. A projekt fontos eleme továbbá a közvélemény felé történő kommunikáció és a szemléletformálás. Ennek keretében létrehozunk egy honlapot, ahol elérhetőek és letölthetőek lesznek a projekt során elkészített szakmai anyagok. A weboldalon és a Facebook oldalon a program ismertetésén és a szakmai anyagok mindenki számára elérhetővé tételén kívül a partner, illetve a csatlakozott szervezetek híreit, eseményeit is feltűnterjük. Rendszeres hírlevelet küldünk, amiben szakmai anyagok, összefoglalók, hírek lesznek és többek között bemutatjuk a csatlakozott szervezeteket és jó gyakorlatokat is.

 

A projekt széles körű nyilvánosságát több módon kívánjuk biztosítani a program időszaka alatt.

Pólókat, szilikon karkötőket, matricákat készítünk „Mondj NEMET a gyűlöletre!” felirattal, amelyeket összehangolt gerilla marketing akciókon használunk, osztunk szét. A gerilla marketing akcióba bevonjuk a csatlakozott szervezeteket, valamint az egyesület önkénteseit. A program második felében vírusvideókat készítettünk, amit a Facebookon, illetve videó megosztókon terjesztünk.

 

Fontosnak tartjuk a projekt jó sajtókommunikációját, ezért minden olyan eseményről, eredményéről, amely hírértékkel rendelkezik, rövid, figyelemfelkeltő sajtóanyagot fogalmazunk meg és juttatunk el a szerkesztőségek felé.

 

A projekt Norvég Civil Támogatási Alap finanszirozásával megvalósuló részét 2016 márciusában egy nagyszabású flash mob akcióval zárjuk. Az akcióra az Antirasszista Világnap alkalmával, március 21-én kerül sor, ami egyben az Antirasszista Héthez kapcsolódó, Budapesten megvalósuló rendezvények nyitó eseménye lesz. A flash mob-ot a projektben résztvevő szervezetekkel közösen tartjuk, és célja, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a rasszizmus, az idegengyűlölet és egyéb gyűlölet fajták terjedésére, és ennek káros egyéni és össztársadalmi voltára. A flash mob akciót a széles nyilvánosság bevonásával tervezzük lebonyolítani, ahova várjuk a sajtó munkatársait is.    

 

 

Azok a szervezetek, akik csatlakoztak programunkhoz, új ismeretekkel gyarapodnak, megismerhetnek és átvehetnek nemzetközi jó gyakorlatokat és konkrét segítséget kapnak, mit tegyenek, ha valaki áldozattá válik. A megszerzett tudás hozzájárul ahhoz, hogy az áldozatok több és gyorsabb segítséget kapjanak. A szervezetek hazai és nemzetközi kapcsolatokat tudnak építeni, amelyeket a későbbi projektjeik során tudnak hasznosítani.

 

A projektben résztvevő civil szerveztek összehangoltan és közösen tudnak fellépni egy probléma megoldása érdekében, ami erősíti az összetartozást. A szervezetek szakértőként tudnak megjelenni fórumokon, tanácskozásokon, egyeztetéseken, és hosszú távon olyan folyamatok, változások elindítói is lehetnek, amelyek hozzájárulnak az előítéletesség csökkentéséhez. A projekt során elindult a kommunikáció a hivatalos és a nonprofit szektor képviselői között, ami hosszú távon lehetővé teszi, hogy a civilek megosszák tapasztalataikat a nyomozati, jogalkalmazói szervekkel. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a nyomozati munka áldozatközpontú legyen, és sikeresebbé váljon. Mindez növeli a szektor súlyát és elismertségét.

 

A projekt során a szervezetek aktívan elkezdenek foglalkozni a témával, és a gyűlölet-bűncselekmények, valamint a gyűlöletbeszéd egész kérdésköre jobban bekerül a köztudatba.

 

A projektet szeretnénk, mint jó gyakorlatot már európai országokban is bemutatni, átadni. A Magyarországon megvalósított komplex program jó példaként, modellként szolgálhat további,

más országokban működő szervezetek és hálózatok számára, aminek segítségével ők is hatékonyabban tudnak tevékenykedni a gyűlöletcselekmények megelőzése és az áldozatok érdekeinek hatékonyabb érvényesítése érdekében.

 

Távlati célunk, hogy más, az Eu-ban működő, gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó szervezetek is meghonosítsák a projektet, és ezekkel a szervezetekkel közösen egy európai szintű összefogást kezdeményezünk és valósítsunk meg a gyűlöletcselekmények európai szintű csökkentése érdekében.

 

A program 2014 szeptembere és 2016 márciusa között fut, és kb. 52 ezer euróból valósul meg a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával. 

A csatlakozás feltételeiről és a projektről további információ: info@ebony.hu