Naptárral a ruandai iskoláért

 

 Naptárak érkeztek egy ruandai iskola megsegítésére, ahol minél több készségfejlesztő játékra van szükség, hogy a gyerekek egy olyan programban vehessenek részt, ami segít nekik a méltó élet kialakításában.

Dr Varga Melinda gyermekpszichiáter, a program önkéntese:

"A jezsuita rend vezetésével működik a Szent Ignác Iskola Kigaliban, Ruanda fővárosában, Afrikában. Az ország napjainkban az 1994-ben történt népirtás tragédiájának gazdasági és lelki következményeit próbálja feldolgozni, és a fejlődés útjára lépni.

Ruanda egy kicsi ország Afrika közepén - Uganda, Tanzánia, Burundi és Kongó között - ahol szorgalmas, tanulni vágyó emberek laknak, akik küzdenek a nagy szegénységből való kiemelkedésért. Szeretettel, nyitottsággal és bizalommal fordulnak az ottaniak a rajtuk segíteni akaró emberek felé. Aktívan szeretnének részt venni a fejlődésben, megértve, hogy az életüket nekik maguknak kell jobbá tenniük, s ehhez a tanuláson keresztül vezet az út.

Az iskoláskorú gyermekek számára azonban a tanuláshoz szükséges eszközök még a Szent Ignác iskolában is csak nagyon korlátozottan állnak rendelkezésre. Nincs elegendő könyv, színes ceruza, kifestő füzet, mesekönyv, gyurma, festék, fejlesztő játék. Ezek hányában a gyermekek nem tudják készségeiket megfelelően fejleszteni, s később nem tudnak megfelelni az iskola, a világ követelményeinek. Az alapvető írási, olvasási és logikai készségek hiányában a vágyva vágyott fejlődés csak álom marad.

Munkám ez év őszén kezdődött a Szent Ignác iskolában, ahol gyermek-pszichiáterként dolgoztam a Torinoi Egyetem munkatársaival, egy tanulási képesség fejlesztő program bevezetése kapcsán. E fejlesztő programot az egyetemen kifejezetten hátrányos helyzetű, iskolai nehézségekkel küzdő gyermekek számára dolgozták ki. - Míg munkatársaim a pedagógiai fejlesztéssel foglalkoztak (gyermek csoporttokkal, és a pedagógusok oktatásával), én a gyermekekkel egyénileg találkoztam, majd a szülőkkel is külön- külön volt lehetőségem beszélgetni. Az ott töltött idő, s e találkozások meggyőztek arról, hogy a szülők elkötelezettségével s a jezsuita iskola támogató segítsége mellett elindítható egy fejlesztés, mely segíti majd a gyermekeket a tudás megszerzésében, s egy emberibb élet megteremtésében.

Szeretnék személyesen is segíteni e lemaradó gyermekeken, s következő látogatásom alkalmával a tanulást, a kreativitást fejlesztő eszközöket vinnék az iskolának. A mi európai kultúránk, s napi életvitelünk valójában sokat köszönhet az elmaradott országoknak, az egykori gyarmatoknak s így Ruandának is, hiszen a Föld természeti javait az ő kárukra fogyasztjuk. Ezért talán helye van az életünkben annak, hogy egy ilyen, távoli helyre is eljuttassunk egy kis segítséget, valamit, ami hozzájárul helyreállítani e méltánytalan különbségeket. Megköszönöm, ha adományával segíti ezt a fejlesztő munkát, és viszonzásul fogadja el ezt az általam készített naptárt, Ruanda nemzeti színeivel, s a Szent Ignác iskola diákjainak derűt és bizalmat sugárzó fotóival."

 

drvarga.melinda@yahoo.fr