Civil összefogás a gyűöletcselekmények ellen 

 

Sikeresen lezajlott az Ebony Afrikai Egyesület "Összefogás a gyűlöletcselekmények ellen" című projektjének első, nyilvános rendezvénye 2015. február 25-én a MagNet Házban.

 

A rendezvényen először Ekiudoko Miriam, az Ebony Afrikai Egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlteket: Tove Skarstein Nagykövetasszonyt, a Diplomáciai Testületek képviselőit, az ORFK két megjelent képviselőjét, a lebonyolító alapítványok, a Fővárosi Önkormányzat, a civil szervezetek képviselőit, valamint a kutatókat, akadémikusokat, újságírókat.

 

Ezt követően Tove Skarstein, Norvégia Magyarországi Nagykövete tartott beszédet, amelyben hangsúlyozta a gyűlölet-bűncselekmények elleni küzdelem fontosságát, a civil szervezetek szerepét, az összefogás és együttműködés jelentőségét. Végezetül üdvözölte a kezdeményezést és támogatásáról biztosította a projektet.

 

Nagykövetasszony beszéde után Ekiudoko Miriam röviden bemutatta az Ebony Afrikai Egyesületet, és beszélt arról, miért éreztük fontosnak, hogy elindítsuk a projektet. Magyarországon az elmúlt években érezhetően megnőtt az idegengyűlölet és az előítéletes okból elkövetett bűncselekmények, így az egyesülethez forduló afrikai áldozatok száma is. A külföldön látott jó gyakorlatok, nemzetközi tapasztalatok ösztönöztek minket arra, hogy hazánkban is elindítsunk egy összefogáson alapuló programot a gyűlöletcselekmények visszaszorítása érdekében.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy megerősítsük azokat a szervezeteket, amelyek ezen a terülten dolgoznak, és valódi társadalmi változások induljanak el.

 

Ekiudoko Miriam rövid bevezetője után Pákay Viktória részletesen ismertette a program céljait, eddig elért eredményeit, illetve a további tevékenységeket, amelyek többek között a következők: kerekasztal-beszélgetések; módszertani anyagok összeállítása; képzők képzése szervezése. Külön beszélt a projekt kommunikációjáról, amelynek fontos eleme a hamarosan elinduló, több címen is elérhető honlap magyar és angol nyelven (www.egyuttagyuloletellen.huwww.stopthehate.eu,www.coalitionagainshate.com), valamint a rendszeresen jelentkező hírlevél.


Dombos Tamás a Háttér Társaság és a Gyűlölet-bűncselekmények Elleni Munkacsoport képviseletében röviden ismertette a gyűlölet-bűncselekmények fogalmát, jelentőségét, a nemzetközi és hazai helyzetet.
A gyűlölet-bűncselekmény az EBESZ meghatározása szerint előítéletes okból elkövetett bűncselekmény. A gybcs áldozatokra gyakorolt hatása jelentősebb, mint más bűneseteknél, mivel „átsugárzik” a csoport valamennyi tagjára; és nem megfelelő rendvédelmi fellépés estén csoportok közti ellenségeskedéssé fajulhat, aláássa a rendőrségbe vetett bizalmat és a gyakorisága is nő.

Ekiudoko Miriam ezt követően Gyűlöletcselekmények, áldozati csoportok, indikátorok címmel tartott egy rövid előadást, amelyben először bemutatta a másokról szóló negatív információk elfogadásától a népirtásig tartó gyűlöletpiramist. Beszélt a védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok jellemzőiről, illetve arról, mi számít védett tulajdonságnak. Magyarországon a 2003. évi CXXV, „Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról” szóló törvény sorolja fel ezeket a tulajdonságokat. Ilyenek a törvény szerint pl.: a „faji” hovatartozás, nem, bőrszín, nemzetiséghez tartozás, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, vallási, világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, családi állapot.

Miriam elmondta, hogy bárki és akárki válhat gyűlölet(bűn)cselekmény áldozatává, azonban a kisebbségi csoportok tagjai a leginkább veszélyeztetettek. Végezetül arról beszélt, hogyan ismerjük fel, ha valaki gyűlölet-bűncselekmény áldozatává vált. Az egyik legfontosabb indikátor az áldozat benyomásai: úgy érzi-e, hogy előítéletes motivációból követték el a cselekményt.

 

A szünet előtt Kirs Eszter a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa beszélt a hazai jogi környezetről és mutatta be a Büntető törvénykönyv vonatkozó passzusait.

 

A szünet után Ekiudoko Miriam nagyon röviden beszélt azokról a nemzetközi szervezetekről, amelyek gyűlölet-bűncselekményekkel, áldozatsegítéssel foglalkoznak, és akikkel együtt fogunk működni a projekt során.

 

Dombos Tamás bemutatta a Gyűlölet-bűncselekmények elleni Munkacsoportot, amelyet jelenleg hat civil szervezet (köztük az Ebony) és három egyéni szakértő alkot. A GYEM célja elsősorban a gyűlölet-bűncselekmények elleni hatékonyabb állami fellépés jogszabályi és intézményi feltételeinek megteremtése; az áldozatok bátorítása a jogi eljárások megindítására; a gyűlölet-bűncselekményekkel szemben elutasító társadalmi közeg kialakítása.

 

Végezetül Pákay Viktória ismertette azokat az ajánlásokat, amelyek a csatlakozott szervezetek küldtek el. Minden szervezetet megkértünk, hogy fogalmazzanak meg öt olyan témát, ajánlást a gyűlöletcselekmények témakörén belül, amit relevánsnak tartanak arra a csoportra nézve, amelyikkel a szervezetük kapcsolatban van. Az ajánlásokat négy nagy téma köré csoportosítottuk: Idegengyűlölet, gyűlöletcselekmények terjedése; Áldozatok, áldozatsegítés; Hatóságokkal kapcsolatos észrevételek; Együttműködés, összefogás. Ezek az ajánlások fogják képezni a következő három kerekasztal témáit.

 

 

A program utolsó órájában a jelenlévőknek is lehetősége volt hozzászólni az elhangzottakhoz. Többen is hangsúlyozták, hogy nagyon fontosnak tartják a gyűlöletbeszéd témáját, emellett a rendvédelmi szervek megfelelő képzésének fontossága is szóba került. A rendezvényt Ekiudoko Miriam azzal zárta, reméli, ez a projekt segíthet abban, hogy valódi szolidaritás alakuljon ki a résztvevő civil szervezetek és rajtuk keresztül a különböző védett tulajdonsággal rendelkező csoportok között.

 

 

 

Összefogás a gyűlöletcselekmények ellen

 

„Összefogás a gyűlöletcselekmények” ellen címmel indult el szeptember 1-vel az Ebony Afrikai Egyesület új közepes programja a Norvég Civil Alap támogatásával.

A projekt a civilek széles összefogására épül, és célja, hogy együttesen tudjanak hatékonyan fellépni a szervezetek a gyűlöletcselekmények ellen. Szeretnénk, ha minél több olyan egyesületet, alapítványt, formális és informális szervezetet csatlakozna a programhoz, amelyek kapcsolatba kerülnek vagy kerülhetnek áldozatokkal, potenciális áldozatokkal.

 

A projekt leírása:

Hazánkban az elmúlt években érezhetően megnőtt az előítéletes indokból elkövetett, ún. gyűlöletcselekmények száma. Ez a legsúlyosabban a romákat, a szexuális és nemi kisebbségeket, zsidókat, muszlimokat, valamint az ázsiai, afrikai, arab közösség tagjait, menekülteket, bevándorlókat és második generációs leszármazottaikat érinti. Nem alakult ki még Magyarországon hatékony mechanizmus az esetek kezelésére, az áldozatok támogatása nem megfelelő módon történik. Nagy a látencia, az áldozatok sokszor fel sem ismerik, ha előítéletes indítékból követnek el velük szemben bűncselekményt. Projektünk elsődleges célja éppen ezért az, hogy azoknak a civil szervezeteknek adjuk hathatós segítséget ezen esetek kezeléséhez, akik közvetlenül kapcsolatban vannak az áldozatokkal vagy a potenciális áldozatokkal.

A projekt a migráns és kisebbségekkel foglalkozó szervezetek széles körű összefogását és együttműködését kezdeményezi a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorítása, az áldozatok segítése érdekében.

A program három fő tevékenység köré csoportosul:

1. Kerekasztal-beszélgetések szervezése, ahol a programhoz csatlakozott civil szervezetek 5 alkalommal találkoznak. A szakmai fórumok célja, hogy elkezdődjön a közös munka a gyűlölet-bűncselekmények elleni együttes fellépés érdekében. Az utolsó alkalommal stratégiai ajánlást fogalmazunk meg: milyen lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy csökkenjen, illetve ne maradjanak láthatatlanok a gyűlölet-bűncselekmények.

2. Módszertani és szakmai anyagok összeállítása. Ennek keretében kidolgozunk egy akciócsomagot, amellyel célunk a gyűlölet-bűncselekmények összehangoltabb és hatékonyabb kezelése és dokumentálása, az áldozatok jobb segítése és érdekképviselete. Az elkészült szakmai segédanyagokat átadjuk a civil szervezeteknek, ezek tartalmaznak egy akciócsomagot, tájékoztató füzetet 8 nyelven, szórólapokat több nyelven. Az akciócsomagban konkrét útmutatás, dokumentumok, nyomtatványok találhatóak, amelyeket felhasználva hatékonyabban tudnak segíteni a szervezetek az áldozatoknak. A tájékoztató füzet az áldozatok számára nyújt segítséget, ad tanácsot.

3. „Képzők képzése” tréning szervezése gyűlöletcselekmény témakörében a résztvevő civil szervezetek munkatársai számára. A képzésre külföldi szakértőket is meghívunk. A képzésen a civil szervezetek képviselői korszerű ismereteket kapnak arról, hogyan kezeljék a gyűlölet-bűncselekményeket, megismerkedhetnek nemzetközi jó gyakorlatokkal, és azokkal a törekvésekkel és trendekkel, amelyek most ebben a témában Európában, illetve a tengerentúlon zajlanak. A tréning anyagát minden résztvevő megkapja.

 

A programnak létre fogunk hozni egy önálló honlapot, valamint Facebook oldalt is, ahol elérhetőek lesznek a projekt részletei, friss hírek, az elkészült szakmai anyagok pedig letölthetőek lesznek. Rendszeres hírlevelet küldünk, amiben szakmai anyagok, összefoglalók, hírek lesznek.

 

A csatlakozás feltételeiről és a projektről további információ: info@ebony.hu